Kurucumuzun Mesajı

Eğitim bir tutkudur. Tebeşir tozu yutmuş her öğretmen sınıfa girdiği ilk günden, ömrünü tamamlayacağı son ana kadar bu sıfatını şerefle taşır. Biz öğretmenlerin, binlerce evladı ve sayısız ailesi vardır. Okullar hem bizler hem de öğrencilerimiz için ikinci bir yuva, sıcak bir ailedir.

Eğitim, profesyonel bir bilinç ve ehliyet meselesidir. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz her bir öğretmenimizi gerek eğitim tecrübesi gerekse içtimaî duruşu açısından büyük bir hassasiyetle seçiyoruz. “Öğretmen eğitimi” kapsamında gerçekleştirdiğimiz düzenli faaliyetlerle onlara, meslekî anlamda daha iyiye; hep daha ileriye ulaşmaları için gerekli profesyonel desteği büyük bir özveriyle sağlıyoruz.

Memleket hizmet bekler. Biz her öğrencimizin, önce kendi kararlarını alabilecek güven ve şuura sahip olmasını istiyoruz. Onlara doğru tartmada yardımcı olacak bir terazi kazandırmayı hedefliyoruz.
Dünya, geçmişte olduğu gibi bugün de bu topraklardan çıkacak yeni bir bakış açısına ihtiyaç duymaktadır. Kendinden emin, doğruyu yanlışı ayırabilen, milletine sadık ve ufku geniş bir neslin mimarları olmayı, daha bu eğitim serüvenine çıkarken kendimize hedef bildik. Bize çok şeyler katan bu vatana olan borcumuzu, işte burada, okul sıralarında ödemeye çalışıyoruz.

Eğitim bir bütündür. Aklın ve kalbin, bir kuşun iki kanadı olduğuna inanıyoruz. İşte bu sebeple öğrencilerimizi hem pozitif bilimler hem de sosyo-kültürel değerlerle hayata hazırlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki her ne kadar pozitif bilimler bize 5 liranın, 4 liradan büyük olduğunu söylese de aslında hak edilmiş 4 lira, haksız elde edilmiş 5 liradan daha büyük ve daha kıymetlidir.

1990 yılında Çorum’da başlayan bu serüven, binlerce gencimizi içine alan büyük bir aileye dönüşmüş; nice başarılara imza atmıştır. Bilimden sanata, spordan olimpiyatlara ve sergilere uzanan geniş bir yelpazede; şehir, bölge, ülke ve dünya şampiyonluklarımız, bizleri bir yandan gururlandırıyor, diğer yandan da yeni başarılar için heyecanlandırıyor. Yaklaşık 30 senelik tecrübemizde, artık öğrencilerimizin evlatlarını aynı sıralarda görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’mizin birçok ilinde, yine tamamı eğitimci olan yerel ortaklarımızla bu güçlü aileyi büyütmeye çalıyoruz. Böylece hem yerel ihtiyaçların farkına varıyor hem de kurumsal yapımızın ve eğitim tecrübemizin imkânlarını tüm memleketimizle paylaşıyoruz.

Bu büyük aileye sizleri de bekleriz.

Murat YILDIRIM

Murat Yıldırım Eğitim Kurumları

Çorum Özel Pınar Eğitim Kurumları