MY Follow

MY Follow

Öğrencinin akademik ve eğitsel gelişimini kendi kapasitesi ile orantılı bir şekilde ilerlemesini temel alır. Bu temel doğrultusunda öğrencimizin ilgisi, yetenekleri ve öğrenme stili keşfedilir. Kesif sürecinden sonra öğrencimiz belirli aralıklarla gireceği hem kurumsal hem de özel deneme sınavlarımızla sürekli ölçülür, Ölçüm sonuçları değerlendirilir. Sonuçlar öğrencinin eğitim danışmanı aracılığıyla öğrencilerle ve velilerle paylaşılır. My Follow hedeflerinden biri de şudur; “Başarıyla tanışmamış̧ bir öğrenci başarmayı hedefleyemez. Dolayısıyla her öğrenci kapasitesi doğrultusunda başarma duygusuyla tanışmalıdır.” Bu hedef doğrultusunda ölçüm sonuçları değerlendirildikten sonra bir önceki deneme sınavından daha yüksek bir başarı elde eden her öğrenci pekiştirilir. Yani değerlendirmelerimizde amaç; sınavlarda en başarılı öğrenciye ödül vermek değil, düşük bir puan da alsa bir önceki sınavından daha yüksek bir puan aldığı için öğrenciye “yapabiliyorum, ilerleyebiliyorum” hissini aşılamaktır. Süreçte yaşanabilecek kaygı, hedef belirleme ve verimli çalışabilme gibi aksaklıklara karşı tedbirler alınır, ortaya çıktıysa anında müdahale edilir. Sistemin hedeflerinden biri de öğrencilerimizde kariyer planlaması hedefi oluşturabilmektir.

My Follow sisteminin içinde eğitim danışmanlığı uygulaması da vardır. Bu sistemde öğrencilerimizin yaptıkları çalışmaları daha yakından takip edebilmek, motivasyonlarını arttırmak, başarılarını yükseltmek ve velileri surecin içine dahil etmek amaçlarımızdır.

My Follow - Eğitim Danışmanlığı Modülü ile;

 • Öğrencilerin ahlaki gelişimine katkıda bulunmayı,
 • Öğrencilerin merkezi sınavlara çalışmalarını düzeni takip etmeyi,
 • Öğrencilerin hedef belirlemelerine yardımcı olmayı,
 • Öğrencilerin belirledikleri hedefe yönelik harekete geçebilmesini sağlamayı,
 • Öğrencilerin programlı ve disiplinli çalışmalarını sağlamayı,
 • Öğrencilerin öğretmenlerle olan diyaloglarını geliştirmelerine destek vermeyi,
 • Öğrencilerin okulla birlikte çalışmalarını sağlamayı,
 • Öğrenci – Veli – Öğretmen - Yönetim ilişkisini güçlendirmeyi hedefler.

Danışmanlık Süreci Nasıl İşler?

 • Her öğrenci için bir dosya tutulur. Öğrenci ile ilgili tüm bilgiler bu dosyada muhafaza edilir.
 • Öğrenci ile yapılacak görüşmelerin hangi sıklıkla ve hangi günlerde yapılacağı öğrenci ile birlikte belirlenir.
 • Öğrencinin haftalık ve aylık programı belirlenir.
 • Öğrencinin program çerçevesinde çalışıp çalışmadığı takip edilir.
 • Eğitim Danışmanı diğer branş öğretmenleriyle de öğrencimizin eğitim durumunun takibi için sürekli paylaşım içinde olur.
 • Öğrencinin devamsızlık durumu takip edilir.
 • Ailenin bilgisi ve koordinasyonu önemlidir. Belirli periyotlarla ailelerle iletişim kurularak bilgi paylaşımlarında bulunulur.
 • Yapılan çalışmalar aylık olarak okul idaresine sunulur.
 • Rehberlik servisi ile aylık görüşmelerde öğrencilerin durumu ve gelişimi değerlendirilir.

PDR Çalışmaları

Öğrenciyi Tanıma Çalışmaları:

Öğrencilerimizi zihinsel, bedensel ve sosyal yönden tanıyoruz. Güçlü̈ oldukları, desteklenmesi ve keşfedilmesi gereken yönlerini, önce gözlemleyip sonra da yaş grubuna özel hazırlanan envanterlerimiz/testlerimiz aracılığıyla değerlendiriyoruz.

Oryantasyon (Uyum) Çalışmaları:

Okula yeni başlayan öğrencilerimizi okula alıştırmaya ve sınıftaki öğrencilerle kaynaşmasını sağlamaya dönük çalışmalar yapılır. Ailelere süreçle ilgili bilgilendirici bültenler ve seminerler hazırlanır. Öğrencilerimiz, katıldığı bu yeni iklimde “okuluMYuvam” bakışımıza uygun olarak hedeflenen aile sıcaklığına kısa sürede erişir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri̇:

Rehberlik, bireyin gelişimini sağlamaya yönelik sistemli ve profesyonel bir yardım sürecidir. Öğrencimizin ihtiyacı anında öğrenci, öğretmen veya veli talebi doğrultusunda randevulu ve düzenli görüşmeler planlanır.

Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları:

Dönem başında hedeflenen davranış̧ ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak, öğrencilerin başarılarının takibini yapmak ve değerlendirmek amacıyla sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir.

Seminerler:

Öğrencilerimize ve velilerimize sosyal-duygusal, eğitsel, mesleki, bireysel açıdan destekleyecek seminerler verilir.

Sınav ve Tercih Danışmanlığı:

Öğrencilerimize tüm merkezi sınavlara ilişkin gerekli bilgilendirmeler yapılır. Süreçte yasayacakları her türlü̈ sosyal, duygusal, eğitsel ihtiyaçta kendileriyle bireysel veya grup rehberliği çalışmaları planlanır. Uyguladığımız Mesleki Eğitim Envanterlerimiz ve Kariyer Eğitim Testlerimiz ile kendilerini daha iyi tanıyıp ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda mesleklerini seçebilmeleri hedeflenir. Tercih sürecinde öğrencilerimizle bireysel planlamalar yapılarak doğru karar vermelerine destek olunur.

Projeler:

Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte sosyal yönlerimizi destekleyici projeler planlanır.