MY Lingo

MY Lingo

Murat Yıldırım Eğitim Kurumlarının özgün dil öğretme programı olan My Lingo ile dil eğitimi yalnızca bir ders değil, bütün bir keşif ve vizyon dersine dönüşüyor. Öğrencilerimiz Dünyayı tanıyor. Tüm dünyayı yakından takip edebilir hale geliyor.

Yabancı Diller

 • İngilizce (zorunlu)
 • Almanca (zorunlu)

Murat Yıldırım Eğitim Kurumları, Anaokulunda, öğrencilerimiz İngilizceyi dile karşı olumlu tutum geliştirerek ve yaşayarak öğrenmektedirler. Yaş gruplarına uygun olarak hazırlanan İngilizce programımız, onların yabancı dil öğrenim süreçlerini sıkılmadan, eğlenerek ve doğal bir ortamda öğrenmelerini sağlamaktadır. Şarkılar, tekerlemeler, oyunlar, videolar, öykü anlatımı, drama etkinlikleri, kuklalar, kitap çalışmaları ve bilgisayar temelli etkinlikler öğrencilerimizin İngilizceyi yaşayarak öğrenmelerini desteklemektedir.

Bunlara ek olarak 4, 5 ve 6 yaş gruplarımızda yürütülen COBE (Content Based English- İçerik temelli İngilizce) dersimizde de anaokulu programında yer alan diğer disiplinlerle birlikte ortak bir ders oluşturulmakta ve öğrencilerimizin, sınıf öğretmenleri tarafından öğretilen konuların temel unsurlarının İngilizcesini öğrenmelerini destekleyen çalışmalar yapılmaktadır. Bu sayede de öğrencilerimize onların İngilizceyi bir dersten çok, doğal bir şekilde ve kendiliğinden öğrenebilecekleri bir ortam sağlanmaktadır.

21. yüzyıl gelişmelerini yakından takip eden MY Kolej ailesi olarak anasınıfından başlayıp lise bitimine kadar yabancı dil eğitimine önem veriyoruz.

2. ve 3. kademe yabancı dil bölümü olarak hedefimiz, öğrencilerimizin anadillerinin yanında İngilizce olarak da kendilerini rahatça ifade edebilmelerini sağlamaktır. Bu hedefimizin temelinde, yabancı dil edinimi denince akla ilk gelen “4 beceri” (4 skills) dediğimiz okuma (reading), yazma (writing), dinleme (listening) ve konuşma (speaking) becerileri yer almaktadır. Bu doğrultuda, okulumuzda İngilizce derslerimiz “Integrated Skills” ve “Communication Skills” olarak iki bölümden oluşmaktadır:

“Integrated Skills” dediğimiz dersler bahsedilen 4 becerinin tümünü kapsamaktadır. Okuduğunu ve dinlediğini anlama, anladığını konuşarak ve yazarak aktarabilme ve yorumlayabilme becerisini öğrencilerimize kazandırmak bu dersin ana hedefidir. Yabancı öğretmenler tarafından verilen “Communication Skills” dersleri ise konuşma ve dinleme becerilerine yoğunlaşarak İngilizce iletişim kurmayı kolaylaştırmayı hedef almaktadır.

Bir dünya dili haline gelen İngilizceyi ancak yaşamın bir parçası haline getirerek öğrenmede kalıcılık sağlanır ilkesini benimsiyoruz. Dolayısıyla okulumuzda öğrencilerimiz; Araştırıp keşfederek, Grup çalışmaları yaparak, Projeler hazırlayarak, Yarışmalarda yer alarak, Drama festivaline katılarak, Yurtdışına gezilere giderek İngilizcelerini pekiştirmekte ve dil edinimi sürecini eğlenceli ve istekli bir şekilde sürdürmektedirler.

MY Kolej olarak dil eğitimimizde MEB ders programını ve CEFR (Common European Framework of References for Languages) denilen Avrupa Ortak Dil Ölçütlerini takip edilmekteyiz. Bu ölçütlere bağlı olarak öğrencilerimiz her yıl Cambridge ESOL sınavlarına hazırlanırlar. Uluslararası geçerliliği olan bu sınavın amacı öğrencilerimizin İngilizce seviyelerini uluslararası düzeyde görmelerini sağlayıp seviyelerini ilerlettikçe yabancı dil öğrenme adına kendilerine olan güvenlerini artırmaktır.

Dil edinimi bir süreçtir. Bizler de 2. kademe dil öğretmenleri olarak öğrencilerimizi bu dil edinimi süreci içerisinde değerlendiriyoruz. Bu süreçte öğrencimiz mevcut bilgilerini pekiştirerek ve her geçen yıl üstüne yenilerini katarak eğitimine devam eder. Dolayısıyla bu süreçte tekrar ve devamlılık esastır. MY Koleji olarak amacımız yabancı dil öğretiminde güncel ve sürekli gelişen yöntem ve teknikleri içeren dil öğretim programlarımız ile küresel boyutta kendini ifade eden dünya vatandaşları yetiştirmektir.

Yabancı dil uygulamaları ve etkinlikleri planlanırken öğrencilerimizin öğrendiklerini içselleştirmeleri ve gerçek yaşamla ilişkilendirmelerini sağlamaktır.

 • Cambridge English Language Assessment
  • ( 2. Sınıf : Starters. 3. Sınıf : Movers. 4. Sınıf : Flyers (A1 Seviyesi). KET – PET – FCE – CAE)
 • Aylık, Dönemlik Seviye Belirleme Sınavı
 • İngilizce Kulüp
 • Teknoloji Destekli Yabancı Dil Öğretimi
 • Hafta sonu Kurs
 • İngilizce Proje Sunumları
 • Drama Çalışması
 • Story Telling Competition
 • Films in English Etkinlikleri
 • Songs in English Etkinlikleri
 • Quiz Show
 • Anaokulu ve İlkokul 1.sınıf İngilizce Karneler ve Portfolyo Sunumları
 • Avrupa Dil Portfolyosu
 • Bireysel ders dışı Etüt Programı
 • Poster hazırlama
 • English Debates- Münazara Etkinlikleri
 • İngilizce deneme sözlü sınavları
 • Çift Dalda Yabancı Dil Eğitimi
 • Interactive Programlar ile Online Dersler
 • Bilgi Yarışmaları