MY Maker ve Akıl Oyuları

MY Maker ve Akıl Oyuları

Interactive Programlar ile Online Dersler

My Maker, öğrencilerimize robotik, kodlama ve temel mühendislik eğitimi verdiğimiz özgün bir Murat Yıldırım Eğitim Kurumları markasıdır. Malzemeyi tanıma, denklem kurma, karmaşık sistemlerle çalışma ve temel üretme becerilerini geliştirmek üzere inşa edilen My Maker Türk öğretmenler tarafından MY Kolej çatısı altında geliştirilmiştir.

Kodlama ve robotik eğitimimizle üretmeyi bilen nesiller yetiştiriyoruz. Çocukların kodlama öğrenmeleri neden-sonuç ilişkisi kurabilmeleri ve sorgulayan toplumların oluşabilmesi için çok önemli olup öğrencilerin düşünme becerilerini geliştiren bir sistemdir.

Anasınıfı – İlkokul Kodlama ve Robotik Dersi Müfredatımızda Yer Alan Robotlarla:

  • 1. Set - Renkli, kolay kullanımlı ve arkadaş̧ canlısı bir robotla, sıralama, tahmin etme ve problem çözmeyi çocuklara öğretiyoruz.
  • 2. Set - 3 Yaş ve üzerindeki çocuklara programlama ve kodlama mantığını öğretmek için tasarlanmış̧ sevimli ahşap bir robot kullanıyoruz.

Ortaokul Kodlama ve Robotik Dersi Müfredatımızda Yer Alan Robotlar:

  • 1. Set - Temel robotik ve elektronik alt yapısının yanında, kolay programlanabilme özelliği olan bir robot kullanıyoruz.
  • 2. Set - TÜBİTAK 4006 Bilim fuarlarında ilköğretim seviyesinden başlayarak öğrencilerin robot bilim projeleri yapabilmeleri için hazırlanmış̧ kapsamlı robot bilim bileşenlerinden oluşan, kolay kurulumlu, tekrar programlanabilir bir robot kiti kullanıyoruz.
  • 3. Set - Uygulamalı fen ve matematik müfredatı için ideal bir robotik kiti kullanıyoruz.

Akıl Oyunları

Zihni açan, öğrenmeyi kolaylaştıran, “Akıl ve Zekâ Oyunları” geleceğin eğitim metodudur. “Eğlenirken Öğrenme” ilkesine dayanan akıl ve zekâ oyunları çocukların zekâ gelişimine, üretkenliğine ve akademik başarısına katkı sağlar.

MyOkulları Bilim Atölyesi

MY FİNem ile öğrencilerimizin fen bilimleri atölyesinde uygulamalı ve gözleme dayalı neden-sonuç̧ ilişkisini kavratarak standart eğitimi bir kenara eğlenerek öğrenmesini sağlıyoruz.